پخش برنامه راديويی عصر جديد روزهای سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه از ساعت 19 تا 20 و جمعه ها از ساعت 19 تا 21 بر روی طول موج اف ام رديف 102.6 ميباشد. آرشيو برنامه ها بر روی سايت ما موجود است. همچنان پخش زنده برنامه بر روی سايت نيز وجود دارد www.asrjadid.com